Sari la conținut

RO: Somație de Plată (SP) nr. 1 din 09.02.2023 pentru Gobei Petrică-Florin

Subscrisa, HYPER WEEBO AGENCY, brand aparținând persoanei juridice OLTEANU C PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoană fizică autorizată, cod fiscal 44298813, nr. înregistrare la ONRC F40/1276/2021, având capital social subscris și vărsat în valoare de 200 de RON, cu sediul social în Mun. București, Str. Aleea Arinii Dornei, nr. 14, bl. I6, sc. D, et. Parter, ap. 48, Sector 6, România, cu sediu de comunicare poștală în Mun. București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, Sector 2, România, având cont IBAN RO18BTRLRONCRT0604012901, deschis la Banca Transilvania, Sucursala București, Agenția Tei, sediul procesual ales în Mun. București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, Sector 2, România, cod poștal 020946, reprezentată legal prin organele statutare de reprezentare și administrare potrivit art. 75 din Legea 31/1990, privind societățile, administrator și asociat unic, dl. Cosmin OLTEANU, cu adrese de corespondență electronică office@hyperweebo.ro, număr de telefon (+40) 761 398 407, în calitate de creditor și prestator

în temeiul art. 1015 din Codul de Procedură Civilă formulăm prezenta

SOMAȚIE DE PLATĂ

Seria SP, Nr. 1 din 09.02.2023

prin care vă solicităm să dispuneți la plata către subscrisa HYPER WEEBO AGENCY (OLTEANU C PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ), în termen de 15  zile de la data comunicării ordonanței de plată, a următoarelor sume:

2000 RON, reprezentând plata facturilor restante având seria FFIT, cu următoarele numere: 0012, 0025 pentru lunile din perioada iunie 2022 – decembrie 2022, cât și luna ianuarie 2023, însumând un număr de 8 luni restante, ca urmare a practicii comerciale standar a noastră, respectiv a înțelegerii verbale cu clientul în urma prestării CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE WEBDESIGN ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ SERIA CWAT NR. 1 DIN DATA DE 26.05.2021.

%d blogeri au apreciat: