Sari la conținut

RO: Notificare de Plată (N) nr. 1/49 din 28.06.2022 pentru CONSILIUL TINERILOR INSTITUȚIONALIZAȚI

Subscrisa, HYPER WEEBO AGENCY, brand aparținând persoanei juridice OLTEANU C PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, persoană fizică autorizată, cod fiscal 44298813, nr. înregistrare la ONRC F40/1276/2021, având capital social subscris și vărsat în valoare de 200 de RON, cu sediul social în Mun. București, Str. Aleea Arinii Dornei, nr. 14, bl. I6, sc. D, et. Parter, ap. 48, Sector 6, România, cu sediu de comunicare poștală în Mun. București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, Sector 2, România, având cont IBAN RO18BTRLRONCRT0604012901, deschis la Banca Transilvania, Sucursala București, Agenția Tei, sediul procesual ales în Mun. București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, Sector 2, România, cod poștal 020946, reprezentată legal prin organele statutare de reprezentare și administrare potrivit art. 75 din Legea 31/1990, privind societățile, administrator și asociat unic, dl. Cosmin OLTEANU, cu adrese de corespondență electronică office@hyperweebo.ro, număr de telefon (+40) 761 398 407, în calitate de creditor și prestator

în temeiul art. 1015 din Codul de Procedură Civilă formulăm prezenta

SOMAȚIE DE PLATĂ

Seria N, Nr. 1/49 din 28.06.2022

            prin care vă solicităm să dispuneți la plata către subscrisa HYPER WEEBO AGENCY (OLTEANU C PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ), în termen de 15  zile de la data comunicării ordonanței de plată, a următoarelor sume:

            250 RON, reprezentând plata facturilor restante, conform Facturii Fiscale seria FFIT nr. 0021 din 11.07.2022 atașate seria FC, nr. 1 din 09.02.2023 pentru luna iulie 2022, însumând un număr de 1 lună restantă, în conformitate cu CONTRACTULUI DE FURNIZARE SERVICII DE WEBDESIGN ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ SERIA CWAT NR. 1 DIN DATA DE 07.11.2021.


În urma somației de plată a fost deschis pe rolul Judecătoriei Buftea – Secția Civilă / Litigii cu profesioniștii dosarul nr. 16828/94/2022 prin care s-a cerut recuperarea debitului restant.

În urma plății de către CONSILIUL TINERILOR INSTITUȚIONALIZAȚI a sumei restante în data de 03.10.2022 s-a renunțat la judecată.

%d blogeri au apreciat: